Pin trên xe điện có cần được làm mát như trên động cơ xe xăng?-789bet play